صفحه اول تماس با ما RSS                     قالب وبلاگ
  
فناوری اطلاعات و ارتباطات
Information & Communication Technology
S@JJ@D شنبه 20 آبان 1391 2 نظر

قضیه ی نایکوئیست (Nyquist Theorem)


بر اساس قضیه ی نایکوئیست (Nyquist Theorem) در نمونه‌برداری از سیگنال‌های آنالوگ، برای این‌ که سیگنال گسسته-زمان به دست آمده قابل تبدیل به سیگنال اولیه باشد، باید نرخ نمونه‌برداری حداقل ۲ برابر بالاترین مؤلفه ی فرکانسی موجود (دو برابر پهنای باند) در سیگنال اولیه باشد. برای مثال در مورد صوت انسان که حداکثر فرکانس آن ۴ کیلوهرتز است این فرکانس برابر ۸ کیلوهرتز باید باشد.

این فرکانس خاص را فرکانس نمونه‌برداری نایکوئیست می‌نامند. برای کاربردهای عملی نرخ ۲/۲ مورد استفاده قرار می‌گیرد تا داده‌ها دارای افزونگی (Redundancy) کافی باشند. این فرکانس در واقع دو برابر ماکزیمم فرکانس سیگنال آنالوگ است.پیچک