صفحه اول تماس با ما RSS                     قالب وبلاگ
  
فناوری اطلاعات و ارتباطات
Information & Communication Technology
S@JJ@D شنبه 3 فروردین 1392 3 نظر

آنومالی زاویه ای است که از آن برای توصیف حرکت یک جسم در مدار بیضی شکل استفاده می شود. آنومالی به اشکال مختلفی تقسیم می شود که عبارتند از : آنومالی حقیقی ، آنومالی متوسط و آنومالی خارج از مرکز.


آنومالی حقیقی (TRUE ANOMALY) :

آنومالی حقیقی زاویه بین نزدیکترین نقطه مداری سیاره به جسم مرکزی یا نقطه Perapsis و موقعیت کنونی مداری سیاره است. این زاویه در جهت حرکت مداری سیاره محاسبه می‌شود و با نماد U نمایش داده می شود. تصویر یک جسم متحرک در مدار بیضی شکل ، همواره در مسیر دایره ای ، با خط عمود بر محور بزرگ بیضی مشخص می گردد.


آنومالی متوسط (MEAN ANOMALY) :

آنومالی متوسط یکی از پارامترهای مهم مداری (برای تمام اجرامی که طبق قوانین کپلری حول جسم بزرگتری در حال چرخش می باشند مانند حرکت ماهواره ها بدور زمین یا حرکت زمین بدور خورشید) بوده با نشانM  بر حسب درجه بیان می شود. نسبتM/360  برابر است با نسبت زمان سپری شده از لحظه آخرین عبور از نقطه حضیض مدار یاPERIAPSE  به طول دوره مداری. بنابراین در نقطه حضیض یا PERIAPSE مقدار آن برابر با صفر در نقطه اوج مداری یا APOAPSE  مقدار آن 180 درجه می باشد. طی یک دور چرخش حول جسم مرکزی مقدار آن بین ۰ تا ۳۶۰ درجه تغییر می کند.

برای یک مدار دایره ای مقدار آنومالی متوسط و آنومالی حقیقی برابرند.

* فرمول آنومالی متوسط :


آنومالی خارج از مرکز (ECCENTRIC ANOMALY) :

پارامتر مفیدی است که برای تبیین تغییر طول شعاع دایره محیطی به کار می رود و با E نشان داده می شود. به کمک زاویه ی آنومالی خارج از مرکز می توان حرکت جسم B را در یک مدار دایره ای نیز تعقیب نمود.


منابع :

www.haftaseman.ir

namdaristar.persianblog.ir

wikimedia.org

پیچک