صفحه اول تماس با ما RSS                     قالب وبلاگ
  
فناوری اطلاعات و ارتباطات
Information & Communication Technology
در شبکه های ارتباطات ، مانند اترنت یا رادیویی ، Throughput میانگین نرخ حمل موفق پیغام روی یک کانال ارتباطی می باشد. این کانال ارتباطی ممکن است لینک فیزیکی ، لینک منطقی ، کانال بی سیم و یا ممکن است کانال ارتباطی بین دو کامپیوتر خاص باشد. Throughput برابر است با ، بازدهی سیستم یا مجموع بازدهی جمع نرخ های انتقال داده ( که به تمام پایانه ها در یک شبکه حمل شده است ). بازدهی را می توان به صورت ریاضی با مکانیزم تئوری صف تحلیل کرد.
هنگامی که میزان پهنای باند مورد نیاز را محاسبه می نماییم نکته حائز اهمیت آن است که ، حجم دیتای مورد نیاز برای ارسال و دریافت بر روی پهنای باند ، بیشتر از نرخ تضمین شده یا همان Throughput نباشد ، زیرا در این صورت با حجم دیتای زیاد و پهنای باند کم مواجه می شویم؛ که این مسئله سبب Buffer شدن دیتا در هنگام ارسال آن در مبدأ می شود.

آستانه انتخاب شده برای Throughput :
با توجه به تحقیقات صورت گرفته و SLA ، وضعیت مطلوب حداقل نرخ تضمین شده در قرارداد و 50 % نرخ تضمین شده قابل قبول می باشد.

منبع : medu.ir

پیچک