صفحه اول تماس با ما RSS                     قالب وبلاگ
  
فناوری اطلاعات و ارتباطات
Information & Communication Technology
S@JJ@D جمعه 26 آبان 1391 1 نظر


BSS یا Base Station Subsystem که به معنی زیر سیستم ایستگاه ثابت می باشد ، یکی از قسمتهای اصلی شبکه ی GSM است.

این قسمت وظیفه ی رادیویی سیستم را به عهده دارد و ارتباط رادیویی MS ها (واحدهای سیار) را کنترل می کند.

BSS از دو قسمت BTS و BSC تشکیل شده است و اینترفیس Abis را بین BTS و BSC و همچنین اینترفیس A را بین BSC  و MSC به کار می گیرد.

 

* BTS

BTS مسئول تبادل امواج رادیویی با واحد سیار و همچنین مسئول تبادل و کنترل اطلاعات با BSC می باشد. یک BTS شامل فرستنده و گیرنده های مستقلی می باشد که ارتباط هوایی و رادیویی را با واحد سیار بوجود می آورد و BTS کوچکترین واحد تأمین کننده ی سرویس در شبکه ی رادیویی سیار می باشد که به وسیله ی امواج رادیویی می تواند منطقه ی معینی از شبکه را که سلول نامیده می شود تحت پوشش قرار دهد و هر BTS با توجه به چگالی مشترکین در سلول می تواند از یک تا شش TRX آرایش شود. معمولاً برای هر BTS با توجه به طراحی پوششی برای آن منطقه می توان 3 سکتور در نظر گرفت.


وظایف عمده BTS عبارتند از:

- اجرای پرش فرکانسی (Frequency Hopping)

- رمزنگاری و رمزگشایی اطلاعات روی مسیر رادیویی

- گزارش کیفیت کانال ترافیکی خالی

- ارسال مستقیم اندازه گیریهای توان MS به سمت BSC

- عمل همزمانی بین MS ها و BTS مربوطه

- آشکار سازی قطار پالس های دسترسی تصادفی رسیده از MS های مختلف

- مدیریت خط سیگنالینگ بین BSC و MS

- تطبیق نرخ بیت و اجرای کدگذاری انتقال

 

BSC *

BSC در بخش رادیویی شبکه ی GSM قرار دارد و وظایف اصلی آن عبارتند از:

- مدیریت شبکه ی رادیویی

- مدیریت BTS ها

- ایجاد ارتباط با MS

- مدیریت شبکه ی انتقال

- برقراری ارتباط بین MS و MSC


BSC برای ارتباط با BTS از لینکهای سرعت بالا (T1 یا E1) روی اینترفیس Abis استفاده می کند و نرخ اطلاعات روی اینترفیس 16kbps ، Abis و روی اینترفیس A ، 64kbps است و برای سازگاری نرخ اطلاعات بین دو نُد BSC و MSC واحدی به نام TRAU یا Transcoder Rate Aduption Unit ، اطلاعات 16kbps را به 64kbps و برعکس تبدیل می کند.

پیچک